JOR 2016/117, Gerechtshof Amsterdam 22-09-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3914, 200.135.467/01 (met annotatie van mr. A.F.J.A. Leijten)

Inhoudsindicatie

Tegenstrijdig belang, Verkoop van aandelen voor te lage prijs zonder instemming van medegerechtigde, Verkopende bestuurder treft ernstig verwijt, Conditio-sine-qua-non verband tussen niet toepassen van statutaire bepaling en verlies van kans op tegenhouden van verkoop c.q. verkoop voor hogere prijs, Aansprakelijkheid geïntimeerden, Afgeleide schade, Schending van specifieke zorgvuldigheidsnorm die strekt tot bescherming van belangen van aandeelhouder KNSF, Toewijzing schadestaatvordering

Samenvatting

Aan de orde is of Hartman, als (indirect) bestuurder van de verkopende…

Verder lezen
Terug naar overzicht