JOR 2016/123, Gerechtshof Amsterdam 09-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:424, 200.160.012/01 (met annotatie van prof. mr. S.M. Bartman)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement, Onrechtmatig handelen indirect bestuurder door bekrachtiging van rechtshandelingen verricht namens op te richten vennootschap, Geen (persoonlijke) aansprakelijkheid van beweerde feitelijk leidinggevende/mede-beleidsbepaler

Samenvatting

Uit de oprichtingsakte van Getonomi volgt dat namens de bestuurders alle (rechts)handelingen verricht namens de vennootschap in de fase van oprichting en tot de inschrijving in het Handelsregister zijn bekrachtigd. Uit de statuten volgt verder dat voor de eerste maal bestuurder van de vennootschap zijn ShaTamRe Holding BV alsmede BeMiShe Holding BV (…

Verder lezen
Terug naar overzicht