JOR 2016/125, Gerechtshof Amsterdam 01-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:701, 200.100.680/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Teleplan, Vaststelling prijs over te dragen aandelen, Peildatum vastgesteld op datum tussenarrest waarin is geoordeeld dat vordering toewijsbaar is, Verwijzing naar Unit4, Vervolg op OK 24 februari 2015, «JOR» 2015/105 en OK 1 december 2015, «JOR» 2016/33, beide m.nt. Josephus Jitta

Samenvatting

Bij het arrest van 19 maart 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9694) heeft de OK geoordeeld dat de vordering van AMS, strekkende tot uitkoop…

Verder lezen
Terug naar overzicht