JOR 2016/139, Gerechtshof Amsterdam 20-10-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4325, 200.140.935/01 (met annotatie van mr. dr. I. Visser)

Inhoudsindicatie

Beroepsaansprakelijkheid notaris, Zorgplicht voor belangen derden, Medewerking aan vestiging hypotheek in weerwil van door eerdere hypotheekhouder bedongen bezwaringsbeding, Verwijzing naar HR 3 maart 2015, «JOR» 2015/189, m.nt. JJvH (De Novitaris), Tussenarrest

Samenvatting

Appellante baseert haar vordering niet op (gestelde) medewerking van de notaris aan een onrechtmatige daad/wanprestatie van de betrokken wanpresteerder jegens appellante, maar op een schending van de zorgplicht die de notaris, in de bijzondere omstandigheden die hier aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht