JOR 2016/15, Gerechtshof Amsterdam 21-04-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1517, 200.145.531 (met annotatie van mr. M.R.J. Linck)

Inhoudsindicatie

Beslag- en executierecht, Executoriale kracht van grosse van hypotheekakte voor restantvordering na uitwinning hypotheekrecht, Voldoende bepaald omschreven vordering, Verwijzing naar HR 8 februari 2013, «JOR» 2013/126, m.nt. Steneker (Rabobank/Donselaar c.s.)

Samenvatting

Geïntimeerde stelt als grondslag voor zijn vordering dat de hypotheekakte voor de vorderingen uit hoofde van de kredietovereenkomst geen executoriale titel oplevert. Bij de beoordeling van deze stelling staat voorop dat aan de grosse van een authentieke akte slechts executoriale…

Verder lezen
Terug naar overzicht