JOR 2016/157, Gerechtshof Amsterdam 12-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:380, 200.178.158/01 OK (met annotatie van mr. D.F. Berkhout)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschapsrecht, Beroep OR inzake adviesrecht WOR, OR op verkeerde been gezet, ondernemer heeft regeling voorgespiegeld, Bestuurder is tekortgeschoten, Besluit is onvoldoende gemotiveerd, Bij afweging van betrokken belangen heeft ondernemer in redelijkheid niet tot het besluit kunnen komen, Toewijzing van gevraagde voorzieningen

Samenvatting

Koninklijke Fabriek Inventum (KFI) heeft gedurende het medezeggenschapstraject geen consistente mededelingen gedaan over de door haar te treffen maatregelen met het oog op de personele gevolgen van het besluit tot verplaatsing van de spare parts business unit naar de…

Verder lezen
Terug naar overzicht