JOR 2016/165, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 04-08-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5812, 200.163.664

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 1, aanhef en onder c, BW, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW, Aangaan van financieringen en zich borg stellen ten behoeve van eenmalige overnameactiviteit behoort niet tot normale uitoefening van het bedrijf

Samenvatting

Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of geïntimeerde sub 2 voor het aangaan van de borgstellingsovereenkomsten op grond van art. 1:88 lid 1 sub c BW de toestemming van zijn echtgenote behoefde. …

Verder lezen
Terug naar overzicht