JOR 2016/173, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 08-03-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1832, 200.145.357 (met annotatie van mr. N.B. Pannevis)

Inhoudsindicatie

Geldleningsovereenkomst, Achtergestelde aandeelhoudersleningen, Herfinanciering, Uitleg achterstelling, Geen schade achtergestelde crediteur, Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor verhaalsbenadeling, Omvang stelplicht en bewijslast, Verwijzing naar HR 18 februari 2000, «JOR» 2000/56 (NHB/Oosterhof); HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38 (Ontvanger/Roelofsen) en HR 5 september 2014, «JOR» 2014/325, m.nt. SCJJK (RCI Financial Services/Kastrop)

Samenvatting

Aangenomen wordt dat Buitentuin en SKS jegens appellante…

Verder lezen
Terug naar overzicht