JOR 2016/174, Gerechtshof Amsterdam 15-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1354, 200.185.392/01 (met annotatie van mr. R.R. Verkerk)

Inhoudsindicatie

Eigen aangifte faillietverklaring,, Misbruik van bevoegdheid nu er geen te executeren vermogen is en er geen behoefte is aan inzet van bijzondere bevoegdheden die Faillissementswet aan curator toekent, Onevenredigheid tussen belang van schuldenaar bij faillissementsaanvraag en belang van te benoemen curator om verschoond te blijven van kosten

Samenvatting

Ingevolge art. 1 Fw wordt een schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, op eigen aangifte of op verzoek van een of meer van zijn schuldeisers bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement…

Verder lezen
Terug naar overzicht