JOR 2016/175, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2264, 200.185.409/01 (met annotatie van mr. drs. T.E. Booms)

Inhoudsindicatie

Verzoek tot faillietverklaring, Pandhouder niet bevoegd faillissement van schuldenaar van verpande vordering aan te vragen, Verwijzing naar HR 21 januari 2014, «JOR» 2014/119, m.nt. Schuijling (Neo-River)

Samenvatting

De pandhouder (appellante) heeft een beperkt recht op de huurvordering van de pandgever (Diamond Invest BV) op geïntimeerde. Appellante is, nu zij mededeling heeft gedaan van haar pandrecht op de huurvordering, op grond van art. 3:246 lid 1 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht