JOR 2016/186, Gerechtshof Amsterdam 16-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:501, 200.152.046/01 (met annotatie van mr. D.-J.F.F.M. Duynstee)

Inhoudsindicatie

Collectieve actie (art. 3:305a BW), Faillissement LCI, Verjaring en stuiting van verjaring rechtsvordering, Voor aanvang verjaring is vereist subjectieve bekendheid met en concrete aanwijzingen over wat betrokken bestuurder en de commissarissen persoonlijk fout hebben gedaan, Verjaring is tijdig gestuit, VEB heeft voldoende belang bij vorderingen, Gelasten van comparitie ter beproeving van schikking, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 15 januari 2014, «JOR» 2014/91, m.nt. Scholten

Samenvatting

Het geschil over de (…

Verder lezen
Terug naar overzicht