JOR 2016/19, Gerechtshof Amsterdam 29-09-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4031, 200.158.419 (met annotatie van mr. D.M. van Geel)

Inhoudsindicatie

Persoonlijke aansprakelijkheid curator, Doorstart, Verkoop van goederen die door leverancier onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd, Garantstelling moedervennootschap jegens leverancier, Verwijt dat activa zijn verkocht voor een te laag bedrag, Curator treft geen persoonlijk ernstig verwijt, Verwijzing naar HR 16 december 2011, «JOR» 2012/65, m.nt. Spinath (Prakke/Gips)

Samenvatting

Voorop moet worden gesteld dat de curator bij de uitoefening van zijn taak in beginsel een ruime mate van vrijheid toekomt. De curator dient zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht