JOR 2016/192, Gerechtshof Amsterdam 30-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1327, 200.181.773/01 OK (met annotatie van mr. A.C.A.D. Bakker)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Faillietverklaring verzoekster na indiening van verzoekschrift, Toewijzing verzoek tot ontslag van instantie verweersters 1 t/m 9, Belang verzoekster bij voortzetting procedure weegt niet op tegen belang verweersters bij vermijden van onverhaalbare kosten

Samenvatting

Het standpunt dat de verzochte enquête dienstig kan zijn aan de vaststelling van de status van vorderingen van de Flextra-vennootschappen op verzoekster Bureau Koole & Hordijk miskent dat, nu Bureau Koole & Hordijk in staat van faillissement verkeert, vorderingen jegens haar die zijn ontstaan vóór de faillietverklaring…

Verder lezen
Terug naar overzicht