JOR 2016/193, Gerechtshof Amsterdam 22-04-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1604, 200.172.375 OK (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Wanbeleid, Twijfel bij onderzoekers over bestaan crisissituatie die rechtvaardiging vormde voor verkoop van alle activa, Aanvullend onderzoek bevolen, Toewijzing voorzieningen, Vervolg op OK 5 december 2014, «JOR» 2015/229, m.nt. Van der Korst

Samenvatting

Uit het onderzoeksverslag blijkt dat de Leaderlandvennootschappen na het vertrek van Baranov zijn ontmanteld. Ook als Baranov Leaderland c.s. schade heeft toegebracht door het aangaan van langetermijncontracten, zelfs als dit opzettelijk is gebeurd, vormt dit geen rechtvaardiging

Verder lezen
Terug naar overzicht