JOR 2016/209, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 13-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8354, 200.120.653 (met annotatie van mr. M.L.C. Snoeks)

Inhoudsindicatie

Beëindiging kredietovereenkomst door bank, Waardedaling van aan bank tot zekerheid verpande aandelen door toedoen van kredietnemers, Kredietopzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, Spoedeisend belang, Toewijsbare geldvordering in kort geding, Verwijzing naar HR 10 oktober 2014, «JOR» 2015/8, m.nt. Bertrams (ING Bank/X)

Samenvatting

Een geldvordering als de onderhavige is in kort geding slechts toewijsbaar als het bestaan en de omvang daarvan in voldoende mate aannemelijk zijn, terwijl uit hoofde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht