Naar de inhoud

JOR 2016/211, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-03-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:917, HD 200.185.665/01, HD 200.185/675/01 (met annotatie van mr. S.R. Damminga)

Inhoudsindicatie

Beëindiging concernfinanciering door bank, Geen bedreiging of misbruik van omstandigheden door bank, Geen schending zorgplicht bank

Samenvatting

Voorop staat dat weliswaar sprake is van een langdurige relatie tussen partijen, maar dat die relatie niet is vormgegeven in een overeenkomst voor onbepaalde duur, die door de bank is opgezegd. Vaststaat immers dat de financieringsovereenkomst tussen de bank en appellanten door tussen partijen overeengekomen tijdsverloop is geëindigd per 1 januari 2014, waarna een nieuwe overeenkomst is gesloten met een looptijd tot 1 januari 2015. Die…

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak10-03-2016
PublicatieJOR 2016/211 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 7-8, 2016
Annotator
  • mr. S.R. Damminga
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:917
Zaaknummer200.185.665_01 en 200.185.675_01
Overige publicaties
  • ECLI:NL:GHSHE:2016:917
RechtsgebiedInsolventierecht
Rubriek Financiering, zekerheden en insolventie
Rechters
  • mr. Venhuizen
  • mr. De Moor
  • mr. Sijmonsma
Partijen In de zaak met zaaknr. HD 200.185.665/01:
1. Brova BV,
2. Brova Retail Services BV,
3. Duthler-Intermode BV,
4. Hout-Brox BV,
5. Purdey Mode BV,
alle te Schijndel,
appellanten,
advocaat: mr. S.V.M. Stevens,
tegen
ING Bank NV,
geïntimeerde,
advocaat: mr. I. Spinath,
en in de zaak met zaaknr. HD 200.185.675/01:
1. Brova BV,
2. Brova Retail Services BV,
3. Duthler-Intermode BV,
4. Hout-Brox BV,
5. Purdey Mode BV,
alle te Schijndel,
appellanten,
advocaat: mr. S.V.M. Stevens,
tegen
ING Bank NV,
geïntimeerde,
advocaat: mr. I. Spinath.
Regelgeving
  • BW Boek 3 - 44
  • BW Boek 6 - 74