JOR 2016/221, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 19-04-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3094, 200.152.931 (met annotatie van mr. drs. C.J. Groffen)

Inhoudsindicatie

Uitleg statuten vennootschap, Geschil tussen oprichters, die ieder voor 50% houder zijn van prioriteitsaandelen, Objectieve maatstaven staan centraal maar beslissend is de zin die partijen redelijkerwijs aan bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, Benoeming nieuwe bestuurder door AvA is in strijd met in statuten aan prioriteitsaandeelhouders toegekende bevoegdheden, Benoemingsbesluit is derhalve nietig, Verwijzing naar HR 5 april 2013, «JOR» 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx)

Samenvatting

In beginsel…

Verder lezen
Terug naar overzicht