JOR 2016/244, Gerechtshof Amsterdam 10-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4646, 200.152.778/01

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Tijdig beroep gedaan op borgtocht, Vaststellen looptijd borgtocht, Uitleg overeenkomst volgens Haviltex-maatstaf

Samenvatting

B heeft de overeenkomsten van geldlening in zijn e-mail van 31 mei 2011 namens appellanten per direct opgezegd. De vraag die voorligt is of appellanten tijdig een beroep op de door geïntimeerde sub 2 verstrekte borgtochten hebben gedaan. Partijen twisten over de looptijd van de borgtochten. Volgens geïntimeerden liepen de borgtochten tot 1 juni 2010 en volgens appellanten tot 1 juni 2011. Het gaat hier om…

Verder lezen
Terug naar overzicht