JOR 2016/266, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2384, 200.163.395/01 (met annotatie van mr. Chr.M. Stokkermans)

Inhoudsindicatie

VOF, Gezamenlijke vennoten zijn in hun hoedanigheid van vennoten partij bij overeenkomst, Vorderingsrechten worden namens VOF uitgeoefend, Uitgetreden vennoten zijn in privé geen partij, Toetredende vennoot wordt geen partij, Van geldige overdracht van vordering is evenmin sprake

Samenvatting

Een VOF kan als zodanig geen zelfstandige contractspartij zijn bij het sluiten van een overeenkomst. De gezamenlijke vennoten zijn als zodanig, dus in hun hoedanigheid van vennoten, partij. De VOF is wel in materiële zin contractspartij. De gezamenlijke vennoten treden immers als…

Verder lezen
Terug naar overzicht