JOR 2016/269, Voorzitter Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2488, 200.144.406/03 OK (met annotatie van mr. D.F. Berkhout)

Inhoudsindicatie

Verzoek machtiging tot doen van mededelingen uit onderzoeksverslag aan derden, Voldoende zwaarwegend belang vereffenaar nalatenschap, Voor doen van mededelingen aan Belastingdienst geldt geen uitzondering: machtiging blijft vereist

Samenvatting

Ter uitoefening van zijn wettelijke taak om de nalatenschap van Aran af te wikkelen, waarvan de aandelen in De Jong Holding een onderdeel vormen, heeft de vereffenaar gesteld er belang bij te hebben aan diverse personen mededelingen te doen uit het onderzoeksverslag.

Art. 2:353 lid 3 BW maakt geen uitzondering voor het doen…

Verder lezen
Terug naar overzicht