JOR 2016/27, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 14-07-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5300, 200.156.649 (met annotatie van mr. W. Janssen-van Kesteren)

Inhoudsindicatie

Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Formele rechtskracht belastingaanslagen, Afwijzing vordering van bestuurder failliete vennootschap om Ontvanger te veroordelen aan curator mee te delen dat fiscale vordering niet verhaald mag worden op bestuurders van failliet, Bestuurder kan niet oordeel van civiele rechter over juistheid van aan failliet opgelegde aanslagen inroepen, Verwijzing naar HR 3 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3253 en HR 8 juli 2011, «JOR» 2011/285, m.nt. Tekstra

Samenvatting

Zoals de Hoge Raad in…

Verder lezen
Terug naar overzicht