JOR 2016/270, Gerechtshof Amsterdam 28-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2493, 200.151.876/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Xeikon, Waardering van aandelen, Samenloop met enquêteprocedure, Uitgegaan moet worden van alle feiten en omstandigheden die waarde bepalen, Daaronder vallen ook (mogelijke) vorderingen van vennootschap op bestuurders, commissarissen en/of aandeelhouders, OK houdt beslissing aan totdat onderzoeksverslag in enquêteprocedure zal zijn gedeponeerd

Samenvatting

Bij de beschikking van 22 juli 2014 heeft de OK op verzoek van Recalcico een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Xeikon vanaf 2008. Zoals partijen en de OK (ambtshalve…

Verder lezen
Terug naar overzicht