JOR 2016/272, Gerechtshof Amsterdam 19-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3002, 200.186.913/01 OK (met annotatie van mr. K. Spruitenburg)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Ontvankelijkheid, Aandeelhouders moedervennootschap hebben eigen economisch belang in dochtervennootschap, Zij dienen voor toepassing van art. 2:346, aanhef en onder b, BW te worden gelijkgesteld met aandeelhouders of certificaathouders, Gevoerde investeringsbeleid levert gegronde redenen op voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken, Onderzoek bevolen

Samenvatting

Soops is (via EDG) indirect aandeelhouder van FEIST. Over de ontvankelijkheid van Soops in haar verzoek tot het gelasten van een onderzoek ten aanzien van FEIST overweegt de OK…

Verder lezen
Terug naar overzicht