JOR 2016/273, Gerechtshof Amsterdam 01-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2766, 200.187.399/01 OK (met annotatie van prof. mr. L.G. Verburg)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Thomas Cook, Adviesplichtig besluit tot toepassing verzwakt structuurregime, Samenstelling RvC, RvC dient voldoende onafhankelijk te zijn, Hieraan wordt niet voldaan wanneer slechts personen in dienst van moedervennootschap in aanmerking komen als commissaris dochtervennootschap, Behelst tevens beperking van recht van aanbeveling OR. Besluit kon derhalve niet in redelijkheid worden genomen en dient te worden ingetrokken, Ongedaanmaking gevolgen (waaronder benoeming commissarissen) met uitzondering van wijziging statuten

Samenvatting

Per maart 2016 zal TCN BV (een Nederlandse dochter van de internationale reisorganisatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht