JOR 2016/277, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2389, 200.167.818/01 (met annotatie van mr. E.J. van Praag)

Inhoudsindicatie

DNB is op grond van art. 1:25d lid 1 Wft niet aansprakelijk voor onrechtmatige uitschrijving Pensioenfonds

Samenvatting

DNB heeft het besluit van 18 februari 2013, waarbij het Pensioenfonds uit het Pensioenregister werd uitgeschreven, ingetrokken. Daarmee staat vast dat het aldus bestreden besluit als onrechtmatig is aan te merken. De vraag is of DNB met een beroep op art. 1:25d lid 1 Wft aan de uit die onrechtmatigheid voortvloeiende aansprakelijkheid kan ontkomen. Art. 1:25d lid 1 Wft…

Verder lezen