JOR 2016/286, Gerechtshof Amsterdam 26-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2020, 200.184.273/01 OK (met annotatie van mr. P.R.W. Schaink)

Inhoudsindicatie

Faillissement DA, Adviesrecht ondernemingsraad in beginsel onverenigbaar met op afwikkeling van boedel gerichte rol van curator, Curator heeft onderneming tijdens faillissement niet voortgezet, Curator hoeft ondernemingsraad niet om advies te vragen over besluit tot verkoop activa

Samenvatting

Het adviesrecht laat zich niet eenvoudig met het faillissementsrecht rijmen. Het adviesrecht gaat uit van de situatie dat de onderneming zich niet in een insolvente toestand bevindt. De ondernemingsraad is vertegenwoordiger van de werknemers enerzijds en overlegpartner van de ondernemer anderzijds, een en ander in het belang…

Verder lezen
Terug naar overzicht