JOR 2016/299, Gerechtshof Amsterdam 04-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2716, 200.190.966/01 OK (met annotatie van mr. R.C. de Mol)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is niet-ontvankelijk in haar enquêteverzoek, Zij is weliswaar belanghebbende en ex art. 282 lid 4 Rv bevoegd onmiddellijke voorzieningen te verzoeken maar zij behoort niet tot kring van enquêtegerechtigden, Bestuurlijke impasse en redenen om te twijfelen aan juist beleid en juiste gang van zaken, Onderzoek bevolen, Rol van medezeggenschapsorganen (OR en cliëntenraad) kan onderwerp van onderzoek zijn, Toewijzing onmiddellijke voorzieningen: schorsing voorzitter RvT; benoeming van voorzitter RvT en tijdelijk bestuurder, elk met beslissende stem, Onmiddellijke voorzieningen…

Verder lezen
Terug naar overzicht