JOR 2016/300, Gerechtshof Amsterdam 01-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3128, 200.144.351/03 OK (met annotatie van mr. P.D. Olden)

Inhoudsindicatie

Beschikking raadsheer-commissaris, Aanwijzing aan onderzoeker ex art. 2:350 lid 4 BW niet vereist voor goede gang van zaken van onderzoek, Niet aanstonds is duidelijk dat bij gebreke van aanwijzing onderzoek onvolledig of ontoereikend zal zijn, Terughoudende toetsing, Voor partijdebat over verrichte onderzoek is tweede fase enquêteprocedure geëigende gelegenheid

Samenvatting

Bij de beoordeling van de vraag of de goede gang van zaken van het onderzoek een daarop gerichte aanwijzing van de raadsheer-commissaris aan de onderzoeker vereist, geldt als uitgangspunt…

Verder lezen
Terug naar overzicht