JOR 2016/301, Gerechtshof Amsterdam 24-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4926, 200.172.765/01 OK, 200.172.768/01 (met annotatie van prof. mr. C.D.J. Bulten)

Inhoudsindicatie

Geschillenregeling, Uittredingsprocedure Deus Ex Machina (DEM), Benoeming van deskundige in tussenvonnis, Hoger beroep van tussenvonnis moet tegelijk met hoger beroep van eindvonnis worden ingesteld, Geen goede grond aanwezig om van deze regel af te wijken, Dit geldt ook wanneer zogenoemde doorbrekingsgrond wordt gesteld, Vervolg op Rb. Noord-Holland 9 juli 2014, «JOR» 2014/323, m.nt. Bulten

Samenvatting

Met betrekking tot tussenvonnissen bepaalt art. 337 lid 2 Rv dat hoger beroep daarvan slechts tegelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht