Naar de inhoud

JOR 2016/310, Rechtbank Amsterdam 23-03-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1585, HA ZA 11-196

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, Onjuiste advisering en begeleiding van cliënten (gefailleerden) door advocaat en zijn kantoor bij verkoop vliegtuig, waarbij verkoopopbrengst werd onttrokken aan vermogen van cliënten, Aansprakelijk advocaat en kantoor jegens gefailleerden en hun schuldeisers, Aansprakelijkheid (indirect) bestuurder gefailleerden, Verwijzing naar HR 2 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4564; HR 18 maart 2011, «JOR» 2011/144, m.nt. Van Solinge (D Group Europe/Schreurs q.q.); HR 29 mei 2015, «JOR» 2015…
Instantie Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak23-03-2016
PublicatieJOR 2016/310 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 11, 2016
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:1585
ZaaknummerC/13/480127 / HA ZA 11-196
Overige publicaties
  • ECLI:NL:RBAMS:2016:1585
  • OR-Updates.nl 2016-0160
  • INS-Updates.nl 2016-0225
  • NJF 2011/372
RechtsgebiedInsolventierecht
Rubriek Financiering, zekerheden en insolventie
Rechters
  • mr. Thomas
  • mr. Dudok van Heel
  • mr. Frakes
Partijen 1. Mr. J.J. Dingemans te Vught,
2. mr. S.M.M. van Dooren te Vught, in hun hoedanigheid van curator in de faillissementen van Kooilust Investments NV en Domus Scaldia NV,
3. mr. R. van Gompel te Turnhout (België), in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Belgium Real Estate Dijk BVBA,
4. mr. J. van Cauwenberg te Turnhout (België), in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van PFF Renting BVBA,
eisers,
advocaat: mr. F.E. Vermeulen,
tegen
1. X NV,
2. Y,
gedaagden,
advocaat: mr. A. van Hees,
3. Z,
gedaagde,
advocaat: mr. T. Vink.
Regelgeving
  • BW Boek 6 - 162
  • BW Boek 10 - 119 sub d
  • Belgisch Burgerlijk Wetboek - 1382