JOR 2016/313, Gerechtshof Amsterdam 17-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1901, 200.154.681/01 (met annotatie van mr. Ph.W. Schreurs)

Inhoudsindicatie

Peeters/Gatzen-vordering, Gezamenlijkheid van schuldeisers, Selectieve betaling, Aansprakelijkheid jegens gezamenlijke schuldeisers van gespecialiseerde insolventie-adviseur die op voordracht van bank was aangesteld en saneringstraject heeft begeleid, Adviseur was in feite (mede-)beleidsbepaler

Samenvatting

Vooropgesteld wordt – wil de curator ontvankelijk zijn in zijn Peeters/Gatzen-vordering – dat de schade waarvan hij de vergoeding vordert, door de gezamenlijke faillissementscrediteuren moet zijn geleden. De beweerdelijk geschonden norm – dat de schuldenaar met zijn gehele vermogen instaat voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht