JOR 2016/32, Gerechtshof Amsterdam 26-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4965, 200.157.282/03 OK (met annotatie van mr. M. Holtzer)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Impasse tussen door OK aangestelde functionarissen, Verzoek tot schorsing dan wel ontheffing van tijdelijk commissaris uit functie, OK is terughoudend in haar oordeel, Omstandigheden waaronder functionaris zijn taak moet vervullen spelen bij toetsing een rol, Van onzorgvuldige taakuitoefening tijdelijk commissaris is niet gebleken, Onvoldoende gronden voor schorsing bestuurder vennootschap, Geen sprake van ongeoorloofd tegenstrijdig belang of gevaar voor continuïteit van onderneming, Afwijzing gevraagde onmiddellijke voorzieningen

Samenvatting

De OK stelt voorop dat het verzoek om Schreve te ontheffen uit zijn functie als…

Verder lezen
Terug naar overzicht