JOR 2016/330, Gerechtshof Amsterdam 11-10-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4119, 200.188.036/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Ten Cate, Verificatie authenticiteit informatie door notaris of registeraccountant, Genoegzaam is gebleken dat aan kapitaals- en stemrechtsvereiste is voldaan en voorts dat uitkoper 90%-drempel heeft gehaald, Peildatum is gelijk aan datum betaalbaarstelling onder bod, Verwijzing naar OK 7 juli 2015, «JOR» 2015/234, m.nt. Salemink (Unit4)

Samenvatting

Bij de berekening van het door Tennessee Acquisition gehouden percentage van het aandelenkapitaal en de stemrechten die zij vertegenwoordigt, wordt ingevolge art. 2:…

Verder lezen
Terug naar overzicht