JOR 2016/331, Gerechtshof Amsterdam 30-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3587, 200.190.020/01 OK (met annotatie van mr. M.W. Josephus Jitta)

Inhoudsindicatie

Uitkoopprocedure Mota-Engil, Verificatie authenticiteit informatie door notaris of registeraccountant, Uit diens verklaring moet blijken dat uitkoper voldoet aan kapitaalsvereiste van art. 2:92a BW, Overgelegde verklaring is ontoereikend, Deskundigenonderzoek gelast naar waarde over te dragen aandelen, Tussenarrest, Verwijzing naar OK 2 augustus 2016, «JOR» 2016/229 (Ten Cate)

Samenvatting

De OK verlangt in uitkoopprocedures in de regel, zo blijkt ook uit op de website gepubliceerde wenken voor uitkoopprocedures en het arrest van OK 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht