JOR 2016/333, Gerechtshof Amsterdam 03-10-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966, 200.192.987/01 OK (met annotatie van mr. M. Holtzer)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Besluit tot wijziging governancestructuur dochtervennootschap Abellio betreft gehele onderneming van NS Groep, Alle onderdelen van concern hebben immers belang bij het voorkomen van aantasting van vertrouwen van stakeholders, Adviesplichtig besluit waarvoor ten onrechte aan COR geen advies is gevraagd, Intrekking van besluit bevolen

Samenvatting

Het bestreden besluit strekt ertoe (i) de verhouding tussen NS Groep en haar dochter Abellio opnieuw vorm te geven teneinde integriteitsrisico’s, die voort kunnen komen uit de bedrijfsvoering van Abellio en die NS als onderneming in…

Verder lezen
Terug naar overzicht