JOR 2016/338, Rechtbank Rotterdam 15-07-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5395, ROT 15/5952, ROT 15/5953 (met annotatie van mr. S.M.C. Nuijten)

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke boete, Integere bedrijfsvoering niet gewaarborgd door stelselmatige wetsovertredingen, Onrechtmatige toezichtshandelingen, Functiescheiding tussen toezichthouder en boetefunctionaris of bezwaarbehandelaar, Besluitvorming moet onbevangen en onafhankelijk van toezichthouder plaatsvinden, Vereiste transparantie niet in acht genomen, Ambtshalve matiging boete wegens schending redelijke termijn, Vernietiging van bestreden besluiten

Samenvatting

Hoewel eiseres 1 en eiseres 2 deels terecht betogen dat de toezichthouders van de AFM de grenzen van hun toezichtsbevoegdheden hebben overschreden tijdens het onderzoek ter plaatse, leidt dit niet zonder meer tot vernietiging van de bestreden besluiten

Verder lezen