JOR 2016/347, Gerechtshof Amsterdam 31-05-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2057, 200.162.362/01 (met annotatie van mr. R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 1 aanhef en onder c BW, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW, Sluiten van financieringsovereenkomst behoort tot normale uitoefening van het bedrijf, Verwijzing naar HR 14 april 2000, «JOR» 2000/113 (Soetelieve/Stienstra) en HR 8 juli 2005, «JOR» 2005/233, m.nt. Verdaas (Rabobank/Van Hees)

Samenvatting

Ingevolge de hoofdregel van art. 1:88 lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht