JOR 2016/348, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5045, 200.163.273/01 (met annotatie van mr. R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst, Toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 1 aanhef en onder c BW, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW, Verlenging van leveren op krediet behoort niet tot normale uitoefening van het bedrijf, Verwijzing naar HR 14 april 2000, «JOR» 2000/113 (Soetelieve/Stienstra); HR 8 juli 2005, «JOR» 2005/233, m.nt. Verdaas (Rabobank/Van Hees) en HR 18 december 2015, «JOR» 2016/106, m.nt. Bertrams (…

Verder lezen
Terug naar overzicht