JOR 2016/350, Gerechtshof Amsterdam 19-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2835, 200.191.513/01 (met annotatie van prof. mr. M. Olaerts)

Inhoudsindicatie

Overeenkomst en derden, Geldlening, Verstrekken gelden door leningnemer aan concerngenoten in kader van herstructurering van in zwaar weer verkerend concern, Onrechtmatig handelen jegens obligatiehouder leninggever, Verwijzing naar HR 24 september 2004, «JOR» 2004/341 (Vleesmeesters/Alog) en HR 20 januari 2012, NJ 2012/59 (Wierts/Visseren)

Samenvatting

Appellante vordert in dit geding een voorziening die ertoe strekt dat aan geïntimeerde wordt verboden verdere financiering of financiële assistentie te verlenen aan Oi of enige vennootschap waarin…

Verder lezen
Terug naar overzicht