JOR 2016/37, Gerechtshof Amsterdam 10-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4647, 200.153.823/01 (met annotatie van mr. B.T.M. van der Wiel en mr. I.J.F. Wijnberg)

Inhoudsindicatie

Renteswapovereenkomst, Bank heeft onjuiste voorstelling van zaken gegeven, Beroep op dwaling wordt gehonoreerd, Buitengerechtelijke vernietiging is rechtsgeldig, Terugwerkende kracht op grond van art. 3:53 BW, Gevorderde nettobedrag (betaalde swaprente minus ontvangen Euribor-rente) is toewijsbaar, Hoger beroep van Rb. Amsterdam 19 februari 2014, JOR 2014/234, m.nt. Strijbos

Samenvatting

Het hof is van oordeel dat voor zover X stelt dat zij gedwaald heeft ten aanzien van het in rekening brengen van…

Verder lezen