JOR 2016/45, Gerechtshof Amsterdam 02-06-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2101, 200.153.183/01 (met annotatie van mr. C. Dullaart)

Inhoudsindicatie

Leegstandschade als gevolg van tussentijdse beëindiging huurovereenkomst door opzegging ex art. 39 Fw door curator van huurder, Na uitbetaling aan verhuurder onder bankgarantie verrekent bank haar vordering uit hoofde van door failliet gestelde contragarantie met creditsaldo failliet, Betaling op grond van bankgarantie gekoppeld aan contragarantie is in strijd met doel en strekking van art. 39 Fw, Ongerechtvaardigde verrijking, Verwijzing naar HR 14 januari 2011, «JOR» 2011/101, m.nt. JJvH (Aukema q.q./Uni-Invest) en HR 28 oktober 2011, «JOR…

Verder lezen
Terug naar overzicht