JOR 2016/56, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 20-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7948, 200.135.239/01 (met annotatie van prof. mr. S.M. Bartman)

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Bekrachtiging van rechtshandelingen verricht namens op te richten vennootschap, Bekrachtigingshandeling is belangrijke oorzaak van faillissement, Op dat moment was evident dat vennootschap niet in staat zou zijn schulden te voldoen, Kennelijk onbehoorlijk bestuur, Geen aansprakelijkheid voor mede-beleidsbepaler over wiens betrokkenheid bij bekrachtigingshandeling onvoldoende is gesteld

Samenvatting

Het hof overweegt dat een BV na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend tot bekrachtiging kan overgaan. Het namens de opgerichte vennootschap bekrachtigen van de rechtshandeling is zelf een rechtshandeling, die valt binnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht