JOR 2016/67, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 29-12-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9921, 200.142.654 (met annotatie van mr. J.M. Atema)

Inhoudsindicatie

Overkreditering, Onrechtmatig handelen door schending bijzondere zorgplicht, Rabobank heeft zich uitsluitend gebaseerd op gegevens tussenpersoon en betrokkenen niet gewezen op risico’s van financiële lasten verbonden aan hypothecaire geldlening, Betaalbaarheid van hypothecaire geldlening was afhankelijk van door tussenpersoon geadviseerde beleggingsconstructie, Dat maakt dat verstrekking hypothecaire geldlening hiervan niet los kan worden gezien, Verwijzing naar schadestaatprocedure

Samenvatting

Een kredietgever heeft een zelfstandige verplichting om, voordat hij tot verstrekking van een hypothecaire geldlening overgaat, te onderzoeken of een consument de financiële lasten verbonden aan…

Verder lezen