JOR 2016/7, Gerechtshof Amsterdam 09-12-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5141, 200.164.221/01 OK, 200.164.221/02 OK, 200.164.221/03 OK, 200.164.221/04 OK, 200.164.221/05 OK, 200.164.221/06 OK (met annotatie van prof. mr. S.M. Bartman)

Inhoudsindicatie

Intrekking 403-verklaring SNS, Schending bancaire zorgvuldigheidsverplichting en voorwaardelijke schulden vallen onder reikwijdte 403-verklaring, Reële kans op toewijzing vordering is voldoende, Waarborg: beslissend is vermogenspositie op peildatum en toekomstige ontwikkeling hiervan voor zover op peildatum redelijkerwijs te voorzien, Beoordeling eigen vermogen dient te geschieden aan hand van afzonderlijke beoordeling samenstellende elementen, Goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening maakt dit niet anders, OK bekrachtigt gehonoreerde verzet in eerste aanleg

Samenvatting

De 403-verklaring houdt in dat SNS Bank verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te…

Verder lezen
Terug naar overzicht