JOR 2016/77, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 13-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7681, 200.154.840 (met annotatie van mr. J.O. Bijloo)

Inhoudsindicatie

Salarisbepaling curator na verwerping cassatieberoep tegen arrest waarbij faillietverklaring was vernietigd, Zolang onzekerheid over faillietverklaring bestaat, dient curator slechts bij noodzakelijkheid van zijn bevoegdheden gebruik te maken, Voor vergoeding vatbare salaris en kosten ten laste van aanvragers vanwege onterecht gebleken aanvraag, Samenhang met HR 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:530 en Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5017

Samenvatting

Bij arrest van 6 maart 2015 heeft de Hoge Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht