JOR 2016/90, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-11-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8504, 200.141.949/01, 200.141.416/01 (met annotatie van mr. S.C.M. van Thiel)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in faillissement, Omvang en reikwijdte van administratieplicht ex art. 2:10 BW, Fysieke deel van administratie – dat door toedoen curator is zoekgeraakt – valt binnen bereik van art. 2:10 BW, Op curator rust bewijslast omtrent ondeugdelijke administratievoering, Nadere vraag aan deskundige of resterende administratie voldoende is voor conclusie dat niet is voldaan aan art. 2:10 BW, Voorts is in 2004 niet voldaan aan openbaarmakingsverplichting, Bestuurders ontzenuwen vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling belangrijke oorzaak is van faillissement, Tussenarrest, …

Verder lezen
Terug naar overzicht