JOR 2016/93, Gerechtshof Amsterdam 23-02-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:635, 200.163.789/01 (met annotatie van mr. Chr.M. Stokkermans)

Inhoudsindicatie

CV, Overeenkomst van opdracht tussen CV en advocaat, Uitsluitend de CV heeft als opdrachtgever te gelden, CV wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de beherend vennoot, Belangen van CV en beherend vennoot lopen niet zodanig uiteen dat van advocaat maatregelen gevergd hadden kunnen worden, Geen wanprestatie of onrechtmatige daad, Evenmin is sprake van schending van zorgplicht jegens participanten als derden

Samenvatting

Het hof stelt voorop dat (alleen) de CV als opdrachtgever heeft te gelden. Niet in geschil is dat de CV daarbij rechtsgeldig

Verder lezen
Terug naar overzicht