JOR 2016/94, Gerechtshof Amsterdam 19-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4869, 200.163.122/01 OK (met annotatie van mr. C.J. Scholten)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Wanbeleid bij joint venture-vennootschap, Gebrekkige aandacht voor governance bij totstandkoming vennootschap leidt tot impasse binnen ava en bestuur, Geen relevante negatieve invloed op dagelijkse bedrijfsvoering, Toewijzing voorzieningen: benoeming van tijdelijk bestuurder en overdracht van aandelen ten titel van beheer, Partijen dienen zelf overeenstemming te bereiken over een overdracht van aandelen

Samenvatting

De OK oordeelt dat de bevindingen van de onderzoeker, die in het verslag zijn vastgelegd, de kwalificatie “wanbeleid” van STN in de onderzochte periode rechtvaardigen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht