JOR 2017/126, Gerechtshof Amsterdam 19-12-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5338, 200.204.603/01 OK (met annotatie van mr. D.J.F.F.M. Duynstee en mr. R.G.J. Nowak)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure ADO, Gebrekkige besluitvorming en impasse binnen RvC en AvA, Dreigend liquiditeitstekort en penibele financiële situatie door uitblijven van agiostortingen, Gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid, Onderzoek bevolen, Toewijzing onmiddellijke voorzieningen: aanwijzing commissaris met beslissende stem en overdracht van aandelen ten titel van beheer

Samenvatting

Uit de feiten volgt dat de RvC en de AvA als organen van ADO niet naar behoren functioneren. Een en ander vormt gegronde redenen om aan een juist beleid en juiste gang van zaken te twijfelen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht