JOR 2017/127, Gerechtshof Amsterdam 26-01-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:172, 200.201.647/01 OK (met annotatie van mr. M. Holtzer)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschapsrecht KLM, Productiviteitsmaatregel om op (deel van) intercontinentale vluchten te gaan werken met één cabinebemanningslid minder, Besluit is niet adviesplichtig

Samenvatting

De inzet van deze procedure is de vraag of het besluit tot het treffen van de -1CA-maatregel (één cabin attendant minder ingezet op bepaalde ICA-vluchten) al dan niet een besluit is tot belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming in de zin van art. 25 lid 1(d) WOR…

Verder lezen
Terug naar overzicht